OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Karel Kunc se sídlem v Mostě, Průběžná 3175, PSČ 434 01, IČ 46758101, provozovatel webové stránky www.renovazatec.cz.
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Průběžná 3175, 434 01 Most
  email: kunc.renova@seznam.cz
  telefon: 603 157 709
 3. Vaše údaje zpracováváme, abychom se s Vámi mohli spojit pro vzájemnou komunikaci, vyřízení vašich dotazů a abychom vám poskytli relevantní obsah.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to buď na těchto stránkách, v naší provozovně, na e-mailu či telefonickou cestou.
 2. Ať už na základě zákonného důvodu či vašeho souhlasu zpracováváme pouze vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, zakoupené zboží, vzájemnou komunikaci a vaše chování na našich stránkách pro marketingové účely. Více v sekci Cookies.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Doba uchovávání údajů

 1. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřízení záležitostí uvedených v předcházejícím článku. Informace, které musíme uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, archivujeme po dobu 10 let.
 2. Údaje pro marketingové účely uchováváme po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však 5 let.
 3. Cookies uchováváme podle specifik uvedených na této stránce.

IV. Příjemci osobních údajů (naši partneři)

Vaše osobní údaje můžeme na základě vašeho souhlasu sdílet s našimi partnery, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamní obsah. Jejich seznam naleznete pro lepší přehlednost na této stránce. Spolu se seznamem našich partnerů jsou na této stránce uvedeny odkazy na podmínky zpracování souborů cookies ze strany našich partnerů.

V. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:
  • zabezpečení komunikace v počítačové síti pomocí certifikátů HTTPS a SSL,
  • ochrana proti počítačovým virům a jinému škodlivému softwaru pomocí antivirového programu,
  • ochrana proti ztrátě dat zálohováním na externí disk,
  • ochrana datových úložišť heslem,
  • ochrana tištěných úložišť zámkem.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.2.2022.